Statistiske analyser 045

Inntekt, skatt og overføringer 2001

I en ny samlepublikasjon presenterer Statistisk sentralbyrå statistikk og forskningsresultater i tilknytning til det norske skatte- og overføringssystemet. Publikasjonen "Inntekt, skatt og overføringer 2001" inneholder artikler om alt fra barnetrygd, arveavgift, frynsegoder og pensjonistenes inntekter til inntekt og skatt for husholdninger og næringsvirksomhet. (29.08)

Om publikasjonen

Tittel

Inntekt, skatt og overføringer 2001

Ansvarlige

Mads Ivar Kirkeberg, Tom Kornstad, Aud Walseth

Serie og -nummer

Statistiske analyser 045

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Elisabet Boquist

Emner

Skatt for personer, Inntekt og formue

ISBN (trykt)

82-537-4965-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

155

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt