Statistiske analyser 028

Inntekt, skatt og overføringer 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Inntekt, skatt og overføringer 1999

Ansvarlige

Iulie Aslaksen, Jon Epland, Erik Fjærli, Elsa Kirkpatrick, Pål Drevland, Thomas Olsen

Serie og -nummer

Statistiske analyser 028

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Skatt for personer, Inntekt og formue

ISBN (trykt)

82-537-4593-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

115

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt