Samfunnsspeilet, 2000/5

Mottakere og ytere av barnebidrag

Hvem har best økonomi?

Publisert:

Bidragsytere har gjennomsnittlig bedre økonomi enn mottakere av barnebidrag, men det er store variasjoner i inntekt avhengig av blant annet ny familieetablering etter samlivsbruddet. Hvis mor og far har funnet seg en ny partner stiller de langt sterkere økonomisk enn de enslige bidragsyterne og de enslige forsørgerne. Prøver vi å korrigere for bidragsyters utgifter ved samvær med barna, gir dette relativt store utslag i inntekten for mange. Det er imidlertid ingen enkel oppgave å beregne samværsutgiftene.

Åpne og les artikkelen i PDF (169 KB)

Kontakt