Økonomiske analyser, 1/2014

Økonomisk utsyn 2013

Husholdningene

Publisert:

Husholdningssektoren har opplevd en betydelig økning i disponibel realinntekt de senere årene. Denne veksten har vært spesielt stor i eldre aldersgrupper. Det siste året har veksten i husholdningenes konsum avtatt noe, mens det har vært en rekordhøy sparing. Dette har bl.a. medført en betydelig økning i nettoformuen. I tillegg til økt sparing, ser vi også en økning i nettoformuen som følge av en betydelig økning i realformue på grunn av økte boligpriser. De høye boligprisene har i tillegg medført en økning i andelen husholdninger med høy gjeldsandel, spesielt blant de yngre aldersgruppene.

Åpne og les artikkelen i PDF (628 KB)

Kontakt