Økonomiske analyser, 1/2011

Økonomisk utsyn

Husholdningene

Publisert:

Husholdningenes disponible realinntekter og konsum økte med hhv 3,8 prosent og 3,6 prosent i 2010. Inntektsfordelingen er relativt stabil, etter at det var en reduksjon i inntektsulikheten i forbindelse med skattereformen av 2006. Gjelden vokser imidlertid mer enn inntektene og at antall husholdninger med stor gjeld i forhold til inntekten er høy. For eksempel har 14 prosent av husholdningene en gjeld som er 3 ganger større enn samlet husholdningsinntekt.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt