Økonomiske analyser, 1/2010

Økonomisk utsyn

Husholdningene

Publisert:

Dette kapittelet gir et overblikk over utviklingen i husholdningenes disponible inntekter, konsum og sparing. Videre ser vi nærmere på husholdningenes fi nansielle tilpasning gjennom fi nanskrisen i 2008 og 2009, boligmarkedet og inntektsfordelingen.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt