Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Husholdningene

Publisert:

I følge foreløpige nasjonalregnskapstall gikk husholdningenes disponible inntekter opp med om lag 7,1 prosent fra 2007 til 2008. Med en prisstigning på 3,9 prosent (målt ved prisindeksen for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner) innebar dette en økning i husholdningenes disponible realinntekter på 3,1 prosent.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt