Økonomiske analyser, 1/2008

Økonomisk utsyn

Husholdningene

Publisert:

Ifølge foreløpige anslag gikk husholdningenes disponible inntekter opp med om lag 6,1 prosent fra 2006 til 2007. Med en prisstigning på 0,7 prosent (målt ved prisindeksen for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner), innebar dette en økning i husholdningenes disponible realinntekter på 5,5 prosent.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt