Fortsatt svak vekst i næringsinntekten

Publisert:

Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 252 000 kroner i 2016. Dette er en økning på 4 000 kroner eller halvannen prosent fra året før.

Totalt ble om lag 331 000 personer lignet for næringsinntekter i 2016, ifølge nye tall fra statistikken Inntekter, personlig næringsdrivende. Det er nær 1 000 personer færre enn i 2015. Av de personlig næringsdrivende hadde 131 000 personer sin hovedinntekt fra næring, eller rundt 40 prosent. Dette er en nedgang på 1 prosent fra 2015.

Gjennomsnittlig næringsinntekt har i denne perioden økt med 2,5 prosent til 551 000 kroner for denne gruppen næringsdrivende. Omtrent 200 000 hadde sin hovedinntekt fra lønn og pensjoner. Dette er 1 000 flere enn i 2015. Denne siste gruppen hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 56 000 kroner.

Blant dem som er lignet som personlig næringsdrivende eller er lignet for næringsinntekt, har en del ikke plikt til å levere næringsoppgaver på grunn av lav omsetning eller fordi de er deltakerlignet. En del er også skjønnslignet av skattemyndighetene. Disse er ikke med i statistikken som viser inntekter og kostnader for næringsdrivende i enkeltpersonforetak.

Figur 1. Næringsinntekt for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt 2012-2016. Kroner

2012 2013 2014 2015 2016
I alt 235800 235600 243400 248500 252300
Hovedinntekt fra næring 516500 528300 549400 538000 551200
Hovedinntekt fra lønn og pensjon 51700 51900 54100 55500 56400

Resultat for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring

I alt 231 000 enkeltpersonforetak hadde levert elektronisk næringsoppgave i 2016 med et gjennomsnittlig driftsresultat på 256 000 kroner.

Enkeltpersonforetakene med hovedinntekt fra næring omfatter i overkant av 104 000 foretak. Gjennomsnittlig driftsresultat utgjorde 503 000 kroner og er halvannen prosent større enn året før. Både driftsinntektene og driftskostnadene viser en svak oppgang. Driftsinntektene utgjorde i snitt 1 302 000 kroner, mens driftskostnadene utgjorde 799 000 kroner. Av driftsinntektene går salgsinntektene opp med 1 prosent, eller 11 000 kr i snitt. Når det gjelder driftskostnadene, går bilkostnadene ned med 6 prosent. Resultatregnskap for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring er næringsfordelt og viser følgende for noen næringsområder:

 • Primærnæringene
  Enkeltpersonforetak i primærnæringene hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 439 000 kroner. Det er over 4 prosent mer enn i 2015. Nivået på gjennomsnittlige driftsinntekter og driftskostnader lå på henholdsvis 1 779 000 kroner og 1 340 000 kroner.
 • Transport og lagring
  Gjennomsnittlig driftsresultat for enkeltpersonforetak i næringen utgjorde 536 000 kroner, som innebærer en nedgang på 0,6 prosent siden 2015. Gjennomsnittlige driftsinntekter og driftsutgifter utgjorde henholdsvis 1 570 000 kroner og 1 034 000 kroner.
 • Bygge- og anleggsvirksomhet
  Driftsresultatet for enkeltpersonforetak i slike virksomheter utgjorde 484 000 kroner, som er 3 prosent mer enn forrige år. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 1 216 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 732 000 kroner.
 • Varehandel og reparasjon av motorvogner
  Driftsresultatet for enkeltpersonforetak utgjorde 410 000 kroner, som er en oppgang på 2 prosent sammenlignet med 2015. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 2 334 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 1 924 000 kroner.

For andre næringer, se statistikkbanktabell 10265