Økonomiske analyser, 4/2013

Er rike mennesker alltid rike?

Publisert:

I 2010 delte de 1 prosent rikeste her i landet 7,7 prosent av den totale inntekten i Norge. Drøye 20 år tidligere delte de 1 prosent rikeste 4,1 prosent. Men er det de samme personene som er rike fra et år til et annet?

Åpne og les artikkelen i PDF (544 KB)

Andelen av den totale inntekten i Norge som går til de 1 prosent rikeste falt fra 6,0 prosent i 1967 til 4,1 prosent i 1989, men har siden steget til 7,7 prosent i 2010; dvs til 7,7 ganger gjennomsnittsinntekten. For de 10 prosent rikeste falt andelen fra 31 til 22 prosent, for så å stige til 28. Men disse tallene gir ingen informasjon om personer som er rike et bestemt år er de samme som er rike i årene før og etter; det vil si om mobiliteten i toppinntektene er lav. Denne artikkelen, som er basert på Aaberge mfl (2013), gir en beskrivelse av inntektsmobiliteten blant toppinntektstakerne fra 1967 til 2011. Siktemålet er med andre ord å belyse i hvilken grad de samme individene er representert i toppinntektsgruppene fra år til år. Vi finner svært lav og stabil mobilitet fra 1967 til 1992, økning i toppinntektsmobiliteten fra 1993 til 2005 og deretter et fall i mobiliteten. Økningen i mobilitet hadde imidlertid en beskjeden effekt på utviklingen i permanentinntektsandelen til den rikeste 1 prosenten.

 

Kontakt