Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter husholdningstype og kommunestørrelse (innbyggere per 1. januar 2011). Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

Tilbake til artikkelen

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter husholdningstype og kommunestørrelse (innbyggere per 1. januar 2011). Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
  Alle kommuner Kommunestørrelse
  Antall Prosent <10000 10000-39999 >399991 Oslo Bergen Trondheim Stavanger
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
1Oslo, Bergen, Tondheim og Stavanger inngår ikke i denne gruppen.
Husholdningstype                                
Aleneboende under 30 år 5 694 3,8 475 2,2 1 204 3,0 946 3,6 1 699 4,8 450 4,0 686 8,1 234 4,4
Aleneboende 30-44 år 6 074 3,3 758 2,5 1 394 2,9 1 094 3,4 1 927 4,2 422 3,4 318 4,1 161 2,6
Aleneboende 45-66 år 6 199 2,4 1 177 2,0 1 760 2,1 1 122 2,3 1 513 3,6 315 2,2 187 2,0 125 2,0
Aleneboende 67 år og over 1 575 0,7 342 0,5 574 0,7 335 0,8 157 0,6 81 0,7 54 0,7 32 0,7
Par uten barn, eldste person under 30 år 1 644 2,4 106 1,2 274 1,4 260 2,1 562 3,7 196 3,6 204 4,9 42 1,6
Par uten barn, eldste person 30-44 år 1 238 1,3 108 0,8 250 1,0 210 1,3 490 1,8 116 1,7 50 1,1 14 0,4
Par uten barn, eldste person 45-66 år 1 700 0,4 414 0,4 560 0,4 334 0,4 260 0,8 62 0,3 46 0,4 24 0,3
Par uten barn, eldste person 67 år og over 414 0,1 114 0,1 136 0,1 72 0,1 68 0,2 12 0,1 4 0,0 8 0,1
Gifte par med små barn (yngste barn 0-5 år) 35 780 6,3 4 792 4,3 9 588 5,0 7 484 6,2 10 084 12,6 2 084 6,8 915 5,0 833 4,5
Samboerpar med små barn (yngste barn 0-5 år) 8 827 2,6 1 741 2,2 2 741 2,3 1 665 2,8 1 687 4,5 534 2,8 328 2,2 131 1,7
Gifte par med store barn (yngste barn 6-17 år) 17 887 2,2 2 692 1,4 4 899 1,7 3 528 2,1 4 942 7,1 985 2,5 455 1,9 386 1,7
Samboerpar med store barn (yngste barn 6-17 år) 2 635 1,2 559 0,9 945 1,2 490 1,3 333 2,2 162 1,6 101 1,2 45 1,2
Mor med små barn (yngste barn 0-5 år) 9 084 11,7 1 407 8,5 2 476 9,7 1 644 10,7 2 737 22,9 413 10,5 259 10,2 148 8,0
Far med små barn (yngste barn 0-5 år) 852 9,9 185 9,1 264 9,2 159 10,0 184 15,2 23 7,3 28 8,4 9 4,1
Mor med store barn (yngste barn 6-17 år) 9 779 5,4 1 654 4,2 3 278 5,1 1 988 5,5 1 830 9,0 531 5,5 357 5,7 141 3,4
Far med store barn (yngste barn 6-17 år) 1 754 3,5 353 2,9 664 3,5 369 3,9 237 5,6 71 3,2 32 1,9 28 2,7
Gifte par med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1 571 0,4 186 0,2 446 0,4 346 0,5 447 1,7 62 0,4 61 0,6 23 0,3
Samboerpar med voksne barn (yngste barn 18 år og og over) 253 0,5 55 0,4 79 0,4 44 0,5 45 1,2 13 0,7 17 0,8 0 0,0
Mor med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 1 786 1,8 250 1,0 588 1,8 383 2,0 335 3,1 113 2,2 89 2,8 28 1,2
Far med voksne barn (yngste barn 18 år og over) 504 1,3 100 0,9 172 1,4 99 1,5 93 3,0 17 1,0 19 1,6 4 0,5
Husholdninger med to eller flere enpersonfamilier 1 289 2,2 158 1,2 346 2,0 255 2,4 356 3,4 88 2,5 49 2,6 37 2,3
Andre flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år 636 0,9 66 0,4 194 0,8 120 0,9 187 2,4 38 1,0 24 1,2 7 0,5
Flerfamiliehusholdninger med små barn (yngste barn 0-5 år) 3 527 4,1 452 1,6 882 3,2 670 5,1 1 226 12,0 147 4,3 99 4,6 51 2,9
Flerfamiliehusholdninger med store barn (yngste barn 6-17 år) 1 375 2,3 195 1,2 350 1,7 320 3,1 366 6,8 77 2,7 62 3,9 5 0,5
Total 122 077 2,5 18 339 1,6 34 064 2,1 23 937 2,6 31 765 5,6 7 012 2,8 4 444 2,6 2 516 2,0

Kontakt