Tabell

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter husholdningstype og kommunestørrelse (innbyggere per 1. januar 2011). Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
 Alle kommunerKommunestørrelse
 AntallProsent<1000010000-39999>399991OsloBergenTrondheimStavanger
 AntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsent
1Oslo, Bergen, Tondheim og Stavanger inngår ikke i denne gruppen.
Husholdningstype                
Aleneboende under 30 år5 6943,84752,21 2043,09463,61 6994,84504,06868,12344,4
Aleneboende 30-44 år6 0743,37582,51 3942,91 0943,41 9274,24223,43184,11612,6
Aleneboende 45-66 år6 1992,41 1772,01 7602,11 1222,31 5133,63152,21872,01252,0
Aleneboende 67 år og over1 5750,73420,55740,73350,81570,6810,7540,7320,7
Par uten barn, eldste person under 30 år1 6442,41061,22741,42602,15623,71963,62044,9421,6
Par uten barn, eldste person 30-44 år1 2381,31080,82501,02101,34901,81161,7501,1140,4
Par uten barn, eldste person 45-66 år1 7000,44140,45600,43340,42600,8620,3460,4240,3
Par uten barn, eldste person 67 år og over4140,11140,11360,1720,1680,2120,140,080,1
Gifte par med små barn (yngste barn 0-5 år)35 7806,34 7924,39 5885,07 4846,210 08412,62 0846,89155,08334,5
Samboerpar med små barn (yngste barn 0-5 år)8 8272,61 7412,22 7412,31 6652,81 6874,55342,83282,21311,7
Gifte par med store barn (yngste barn 6-17 år)17 8872,22 6921,44 8991,73 5282,14 9427,19852,54551,93861,7
Samboerpar med store barn (yngste barn 6-17 år)2 6351,25590,99451,24901,33332,21621,61011,2451,2
Mor med små barn (yngste barn 0-5 år)9 08411,71 4078,52 4769,71 64410,72 73722,941310,525910,21488,0
Far med små barn (yngste barn 0-5 år)8529,91859,12649,215910,018415,2237,3288,494,1
Mor med store barn (yngste barn 6-17 år)9 7795,41 6544,23 2785,11 9885,51 8309,05315,53575,71413,4
Far med store barn (yngste barn 6-17 år)1 7543,53532,96643,53693,92375,6713,2321,9282,7
Gifte par med voksne barn (yngste barn 18 år og over)1 5710,41860,24460,43460,54471,7620,4610,6230,3
Samboerpar med voksne barn (yngste barn 18 år og og over)2530,5550,4790,4440,5451,2130,7170,800,0
Mor med voksne barn (yngste barn 18 år og over)1 7861,82501,05881,83832,03353,11132,2892,8281,2
Far med voksne barn (yngste barn 18 år og over)5041,31000,91721,4991,5933,0171,0191,640,5
Husholdninger med to eller flere enpersonfamilier1 2892,21581,23462,02552,43563,4882,5492,6372,3
Andre flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år6360,9660,41940,81200,91872,4381,0241,270,5
Flerfamiliehusholdninger med små barn (yngste barn 0-5 år)3 5274,14521,68823,26705,11 22612,01474,3994,6512,9
Flerfamiliehusholdninger med store barn (yngste barn 6-17 år)1 3752,31951,23501,73203,13666,8772,7623,950,5
Total122 0772,518 3391,634 0642,123 9372,631 7655,67 0122,84 4442,62 5162,0