Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter antall barn og innvandringsbakgrunn. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

Tilbake til artikkelen

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter antall barn og innvandringsbakgrunn. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
  Alle Innvandrer fra EU, Nord-Amerika etc Innvandrer fra Asia, Afrika etc Norskfødt med innvandrerforeldre Ikke innvandrer, eller norskfødt med innvandrerforeldre
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
Antall barn 0-17 år i husholdningen                    
0 30 577 1,2 4 127 3,0 6 511 5,3 542 4,7 19 397 0,9
1 17 110 2,0 2 243 5,5 4 497 7,7 1 751 7,4 8 619 1,2
2 27 160 2,7 3 064 8,6 7 266 13,4 4 119 12,3 12 711 1,5
3 22 585 5,3 1 285 12,2 7 162 26,9 5 023 24,7 9 115 2,5
4 13 130 15,5 433 21,3 5 184 46,3 3 747 43,4 3 766 6,0
5 6 278 32,3 133 30,8 2 787 60,1 1 937 60,8 1 421 12,7
6 eller flere 5 237 55,2 84 46,9 2 664 82,5 1 519 77,0 970 23,7
Totalt 122 077 2,5 11 369 5,0 36 071 12,8 18 638 18,1 55 999 1,3

Kontakt