Tabell

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter antall barn og innvandringsbakgrunn. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
 AlleInnvandrer fra EU, Nord-Amerika etcInnvandrer fra Asia, Afrika etcNorskfødt med innvandrerforeldreIkke innvandrer, eller norskfødt med innvandrerforeldre
 AntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsent
Antall barn 0-17 år i husholdningen          
030 5771,24 1273,06 5115,35424,719 3970,9
117 1102,02 2435,54 4977,71 7517,48 6191,2
227 1602,73 0648,67 26613,44 11912,312 7111,5
322 5855,31 28512,27 16226,95 02324,79 1152,5
413 13015,543321,35 18446,33 74743,43 7666,0
56 27832,313330,82 78760,11 93760,81 42112,7
6 eller flere5 23755,28446,92 66482,51 51977,097023,7
Totalt122 0772,511 3695,036 07112,818 63818,155 9991,3