Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter eierform og innvandringsbakgrunn. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

Tilbake til artikkelen

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter eierform og innvandringsbakgrunn. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
  Alle Innvandrer fra EU, Nord-Amerika etc Innvandrer fra Asia, Afrika etc Norskfødt med innvandrerforeldre Ikke innvandrer, eller norskfødt med innvandrerforeldre
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
Selveier 48 394 1,4 3 677 3,3 8 089 6,9 4 709 9,8 31 919 1,0
Eier b/a 19 644 3,4 925 4,4 6 128 11,2 4 205 17,1 8 386 1,8
Leier 54 039 6,9 6 767 7,2 21 854 19,9 9 724 32,2 15 694 2,9
I alt 122 077 2,5 11 369 5,0 36 071 12,8 18 638 18,1 55 999 1,3

Kontakt