Tabell

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter eierform og innvandringsbakgrunn. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
 AlleInnvandrer fra EU, Nord-Amerika etcInnvandrer fra Asia, Afrika etcNorskfødt med innvandrerforeldreIkke innvandrer, eller norskfødt med innvandrerforeldre
 AntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsent
Selveier48 3941,43 6773,38 0896,94 7099,831 9191,0
Eier b/a19 6443,49254,46 12811,24 20517,18 3861,8
Leier54 0396,96 7677,221 85419,99 72432,215 6942,9
I alt122 0772,511 3695,036 07112,818 63818,155 9991,3