Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter lavinntekt, sosialhjelpsmottak, mottak av bostøtte, yrkesinntekt og eieform. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011

Tilbake til artikkelen

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter lavinntekt, sosialhjelpsmottak, mottak av bostøtte, yrkesinntekt og eieform. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
  I alt Selveier Eier gjennom borettslag eller aksjeselskap Leier
  Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
1Statlig bostøtte. Den kommunale bostøtten, som finnes i de fleste storbyene, inngår ikke.
Lavinntekt, EU60 122 077 26,0 48 394 26,1 19 644 39,3 54 039 23,1
Mottar sosialhjelp 32 926 15,0 6 777 8,7 3 253 19,0 22 896 18,3
Mottar ikke sosialhjelp 89 151 1,9 41 617 1,2 16 391 3,0 31 143 4,8
Mottar bostøtte1 36 779 14,6 7 219 11,2 5 006 17,0 24 554 15,6
Mottar ikke bostøtte 85 298 1,9 41 175 1,2 14 638 2,7 29 485 4,7
Yrkesinntek viktigste inntektskilde 61 540 1,7 28 841 1,0 10 608 2,6 22 091 4,8
Yrkesinntek ikke viktigste inntektskilde 60 537 4,9 19 553 2,6 9 036 5,4 31 948 10,1
Total 122 077 2,5 48 394 1,4 19 644 3,4 54 039 6,9

Kontakt