Tabell

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet, etter lavinntekt, sosialhjelpsmottak, mottak av bostøtte, yrkesinntekt og eieform. Personer i studenthusholdninger holdt utenfor. 2011
 I altSelveierEier gjennom borettslag eller aksjeselskapLeier
 AntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallProsent
1Statlig bostøtte. Den kommunale bostøtten, som finnes i de fleste storbyene, inngår ikke.
Lavinntekt, EU60122 07726,048 39426,119 64439,354 03923,1
Mottar sosialhjelp32 92615,06 7778,73 25319,022 89618,3
Mottar ikke sosialhjelp89 1511,941 6171,216 3913,031 1434,8
Mottar bostøtte136 77914,67 21911,25 00617,024 55415,6
Mottar ikke bostøtte85 2981,941 1751,214 6382,729 4854,7
Yrkesinntek viktigste inntektskilde61 5401,728 8411,010 6082,622 0914,8
Yrkesinntek ikke viktigste inntektskilde60 5374,919 5532,69 0365,431 94810,1
Total122 0772,548 3941,419 6443,454 0396,9