276705
276705
innrapportering
2016-08-30T13:20:00.000Z
no

Ikke aktiv

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø

Måleperiodehvert 3. år

Innhold

 • Om rapporteringen

Fra august 2019 til mars 2020 gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkelsen om levekår og arbeidsmiljø. Om lag 20 500 personer mellom 17 og 67 år er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen er en panelundersøkelse, hvor vi kontakter de samme personene flere ganger.

Hvordan svarer du?

Dersom du er trukket ut til å delta i undersøkelsen, vil du motta en e-post og SMS fra oss med informasjon om undersøkelsen.

I løpet av den nærmeste tiden vil en av våre intervjuere ringe deg for å gjennomføre et telefonintervju. Intervjuet varer i ca. en halv time, men det vil variere fra person til person. For personer som ikke er i jobb, tar intervjuet kun fem minutter. Undersøkelsen gjennomføres kun på telefon, og du kan velge om du vil bli intervjuet på norsk eller engelsk.

Du kan gjerne kontakte oss dersom du har spørsmål om undersøkelsen eller ønsker å avtale tidspunkt for intervju.

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Du kan ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no

 

Hva spør vi om?

Undersøkelsen har spørsmål om følgende temaer:

 • arbeidssituasjon
 • ansettelsesforhold
 • fysisk og psykisk helse
 • fysisk arbeidsmiljø
 • muligheter for utvikling på arbeidsplassen
 • bruk av ny teknologi på arbeidsplassen
 • omorganisering og nedbemanning

 

Svarene dine er viktige

Undersøkelsen er viktig for å kartlegge arbeidsforholdene i Norge, og for å kunne sammenlikne ulike grupper i samfunnet og se utviklingen over tid.

Vi kan ikke intervjue alle i Norge og har derfor trukket et tilfeldig utvalg som representerer den norske befolkningen. Det er frivillig å delta, men vi kan ikke erstatte deg med en annen person. For å få et riktig bilde av arbeidsforholdene i Norge er det viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter, deltar. Hvis for eksempel mange av de yngre ikke svarer, får vi mindre sikker informasjon om hvordan arbeidsforholdene blant unge er. Det er derfor viktig at folk i alle livssituasjoner svarer.

 

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Alt datamateriale blir anonymisert fire år etter at det siste intervjuet er gjennomført.

 

For at intervjuet skal ta så kort tid som mulig, henter vi opplysninger om deg og din husstand fra registre SSB har tilgang til. Dette gjelder opplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger om utdanning fra skoleeiere og Lånekassen, opplysninger om inntekt, formue, trygder og stønader, sykefravær og arbeidsforhold fra Skatteetaten og NAV. Innen ett år etter siste intervju vil navn bli slettet fra datamaterialet, og fødselsnummeret vil bli erstattet med et kodenummer som i ettertid gjør det mulig å se svarene i sammenheng med opplysninger i registrene. Innen fire år etter siste intervju vil datasettet bli anonymisert.

Vil du vite mer, se http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn

 

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen