Opprett publikasjonsliste

Velg publikasjoner fra listen.
Loading...
Publikasjonslisten opprettet
Historisk statistikk

Folketellingen 2011

Første folketelling uten spørreskjema

I 2011 ble folke- og boligtelling for første gang gjennomført uten spørreskjema. I stedet ble det gjenbrukt data fra registre i andre offentlige etater som Skatteetaten, Statens kartverk og NAV. Statistikkene for husholdninger og boliger som er basert på registre har nå blitt samordnet. Mye av statistikken kan dermed publiseres årlig.