Opprett publikasjonsliste

Velg publikasjoner fra listen.
Loading...
Publikasjonslisten opprettet
Historisk statistikk

Folketellingen 2001

Her finner du alle hovedresultatene fra den store folke- og boligtellingen in 2001 knyttet til husholdningenes inntekt, ulike gruppers boforhold, sysselsetting og pendling. 

SSB laget også hefter med detaljerte resultater fra Folke- og boligtellingen 2001 for hver eneste kommune i landet, og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Det samme er blitt gjort for alle landets fylker.