10389_om_not-searchable
/helse/statistikker/steril/aar
10389_om
statistikk
2002-10-03T10:00:00.000Z
Helse
no
false

Steriliseringar (opphørt)2001

Innhald

Om statistikken

Omgrep

Namn og emne

Namn: Steriliseringar (opphørt)
Emne: Helse

Ansvarleg seksjon

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Ikkje relevant

Standard klassifikasjonar

Ikkje relevant

Administrative opplysingar

Regionalt nivå

Behandlingsfylke.

Kor ofte og aktualitet

Ikkje relevant

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Ikkje relevant

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet årlig steriliseringsstatistikk fra og med årgang 1984.

Nedlagt 2004.

Brukarar og bruksområde

De sentrale helsemyndigheter har behov for statistikken for å kunne overvåke praktiseringen av lov om sterilisering.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfatter alle personer i Norge i fruktbar alder. Den statistiske enheten er svangerskapsavbrudd utført ved norsk sykehus eller godkjent legekontor.

Datakjelder og utval

Statistisk sentralbyrå mottar oppgaver over utførte steriliseringer fra sykehus og godkjente legekontor som utfører steriliseringer. Oppgavene sendes via fylkeslegen.

Statistikken er full telling av steriliseringer utført ved norske sykehus og legekontor.

Datainnsamling, editering og beregninger

Sykehus og leger som utfører steriliseringer er etter steriliseringsloven med forskrifter pålagt å sende oppgave over utførte steriliseringer hvert kvartal til fylkeslegen. Kvartalsoppgaven rapporteres på eget skjema utgitt av Helsedirektoratet (nåværende Statens helsetilsyn). Statistisk sentralbyrå mottar disse oppgavene fra fylkeslegene.

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

Ikkje relevant

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Ikkje relevant