261656_tabell_271512_not-searchable
/helse/statistikker/pleie/aar
261656_tabell_271512
statistikk
2016-06-29T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false
Her er oversikt over pleie og omsorgstjenester i institusjon, hjemmetjenester med statistikk over brukere, plasser, personell og utgifter. Tall blant annet for landet, fylke, kommune og bydeler

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2015

Innhald

Utgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester. 1 000 kroner
20112012201320142015
1Statens tilskot til kommunal medfinansiering av somatiske tenester funksjon 255 blei avslutta frå 2015.
Brutto driftsutgifter totalt95 455 061108 384 297113 797 822121 721 212117 823 099
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste2 439 7972 675 0272 794 7543 045 7563 168 326
233 Annet forebyggende helsearbeid965 5671 041 9451 153 8541 199 9471 263 329
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering8 807 9249 273 8649 906 50910 713 38411 072 016
255 Medfinansiering somatiske tjenester105 140 3175 277 9355 452 77433 749
256 Akutthjelp helse- og omsorgtjenester039 841208 105380 392526 830
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser4 496 8154 794 0785 053 6425 461 3215 582 345
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon35 153 94538 132 06839 343 46941 486 57241 311 499
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende39 694 70743 338 51945 913 12149 687 78050 466 406
261 Institusjonslokaler3 896 3063 948 6384 146 4334 293 2864 398 599

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB