221680_tabell_232606_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
221680_tabell_232606
statistikk
2015-06-25T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false
Her er oversikt over kommunale helsetjenester, bl.a. utgifter til forebyggende arbeid og behandling, samt tall på fastleger, fysioterapeuter, helsesøstre og helsekontroller

Kommunehelsetenesta2014

Innhald

Utgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester. 1 000 kroner
20142013 - 20142010 - 2014
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Brutto driftsugifter, totalt for alle funksjoner121 703 5436,935,4
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste3 045 2269,033,2
233 Annet forebyggende helsearbeid1 199 8254,042,5
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser5 461 0118,127,4
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering10 713 0838,131,4
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon41 485 3625,423,8
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende49 683 7848,234,4
255 Medfinansiering somatiske tjenester5 452 4723,3.
256 Akutthjelp helse- og omsorgtjenester375 09980,2.
261 Institusjonslokaler4 287 6813,412,2