98828_tabell_126211_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
98828_tabell_126211
statistikk
2013-07-01T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false

Kommunehelsetenesta2012

Innhald

Utgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester. 1 000 kroner
20122011 - 20122008 - 2012
Absolutte talProsentvis endringProsentvis endring
Brutto driftsugifter, totalt for alle funksjoner108 375 46613,534,9
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste2 675 0799,636,9
233 Annet forebyggende helsearbeid1 042 3227,936,5
234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser4 795 5386,625,7
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering9 272 5825,329,3
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon38 108 6558,422,8
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende43 354 5499,233,3
255 Medfinansiering somatiske tjenester5 137 611..
256 Akutthjelp helse- og omsorgtjenester39 890..
261 Institusjonslokaler3 949 2401,427,1