98828_tabell_126208_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
98828_tabell_126208
statistikk
2013-07-01T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false

Kommunehelsetenesta2012

Innhald

Fysioterapeutårsverk etter virkeområde
201220122011 - 20122008 - 2012
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Fysioterapeutar i alt4 429,38,83,12,2
Diagnose, behandling og rehabilitering3 632,17,23,20,5
Skole/helsestasjon197,40,4-3,4-2,2
Miljøretta helsevern11,20,014,323,1
Anna førebyggjande arbeid116,70,210,953,1
Institusjonar for eldre og funksjonshemma410,30,85,514,8
Administasjon61,70,1-6,8-16,1
Anna virkeområde0,00,0...
Uoppgitt0,00,0..