98828_tabell_126207_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
98828_tabell_126207
statistikk
2013-07-01T10:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
false

Kommunehelsetenesta2012

Innhald

Legeårsverk etter virkeområde
201220122011 - 20122008 - 2012
Absolutte talPer 10 000 inbyggjararProsentvis endring1Prosentvis endring1
1Prosentvis endring er berekna av dei absolutte tala.
Legar i alt5 020,29,93,810,8
Diagnose, behandling og rehabilitering4 093,58,13,39,2
Skole/helsestasjon206,00,4-2,0-4,5
Miljøretta helsevern69,00,1-0,78,0
Anna førebyggjande arbeid89,90,25,611,8
Institusjonar for eldre og funksjonshemma472,40,910,537,6
Administasjon89,30,27,911,2
Anna virkeområde0,00,0..
Uoppgitt0,00,0..