99368_tabell_124515_not-searchable
/helse/statistikker/helse_statres/aar
99368_tabell_124515
statistikk
2013-06-19T10:00:00.000Z
Helse
no
true

Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes i statistikken Spesialisthelsetjenesten.

Innhold

Spesialisthelsetjenesten og StatRes. Nøkkeltall
20122011 - 20122008 - 2012
Absolutte tallProsentProsent
1Hele spesialisthelsetjenesten omfatter spesialisthelsetjenester produsert av både statlige og private institusjoner.
2Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år siden fordelingen mellom dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner er noe endret ifm. Innsatsstyrt finansiering.
3StatRes omfatter spesialisthelsetjenester produsert av statlige institusjoner (helseforetak)
Spesialisthelsetjenesten1
Driftskostnader (inkl. avskrivninger)115 776622
Døgnplasser19 937-4-10
Utskrivninger980 47216
Liggedager/Oppholdsdøgn6 125 452-3-9
Polikliniske konsultasjoner27 422 466428
Dagbehandlinger/Oppholdsdager2488 5782-23
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær100 93016
StatRes spesialisthelsetjenesten3
Egenproduksjon spesialisthelsetjenesten (mill. kr)95 786623
Døgnplasser15 435-5-9
Liggedager/Oppholdsdøgn4 791 981-4-7
Døgnopphold888 15218
Dagbehandlinger/Oppholdsdager2418 3922-27
Polikliniske konsultasjoner26 932 371428
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt89 60728