398747_not-searchable
/helse/statistikker/arbulykker/aar
398747
statistikk
2020-09-28T08:00:00.000Z
Helse;Arbeid og lønn
no
arbulykker, Arbeidsulykker, jobbulykker, ulykker, arbeidshelse, sikkerhet, yrkesskaderArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Helse, Arbeid og lønn
true

Arbeidsulykker2019

Innhold

Publisert:

Innrapporterte arbeidsulykker
2019
Rapporterte arbeidsulykker (per 1 000 ansatte)1Antall arbeidsulykker med dødelig utfall
1Langvarig fravær: 'Antas å medføre fravær på mer enn tre dager'
Elektrisitet, vann og renovasjon5,62
Bygge- og anleggsvirksomhet4,89
Industri4,53
Transport og lagring6,78
Jordbruk, skogbruk og fiske6,16
Alle næringer3,533