Notater 2004/15

Dokumentasjonsrapport

Omnibusundersøkelsen november/desember 2003

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Omnibusundersøkelsen november/desember 2003. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Tor Morten Normann

Serie og -nummer

Notater 2004/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

47

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt