Notater 2004/28

Dokumentasjonsrapport

Omnibusundersøkelsen januar/februar 2004

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Omnibusundersøkelsen januar/februar 2004. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Aina Holmøy

Serie og -nummer

Notater 2004/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

[35]

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt