Notater 2004/56

Dokumentasjonsrapport

Omnibusundersøkelsen april/mai 2004

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Omnibusundersøkelsen april/mai 2004. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Therese Gulbrandsen, Aina Holmøy

Serie og -nummer

Notater 2004/56

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt