Andel med registrert refusjon for kontakt med kjeveortoped, etter kjønn og oppnådd fase i behandlingsløp. Gjennomsnitt av kull født 2000-2004. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel med registrert refusjon for kontakt med kjeveortoped, etter kjønn og oppnådd fase i behandlingsløp. Gjennomsnitt av kull født 2000-2004. Prosent
Omfang av kontakt Begge kjønn Gutter Jenter
All kontakt medregnet undersøkelse og/eller behandling 59 56 63
Individer med minimum behandlingsplan 45 41 50
Individer med refusjon for avtakbar eller fast apparatur 47 42 51
Individer med refusjon for fast apparatur 44 39 49

Faktaside

Kontakt