Antall fastlegeavtaler, avtalte årsverk fra leger i ulike deler av allmennlegetjenesten. 2010 og 2017. Vekst 2010-2017 i prosent

Tilbake til artikkelen

Antall fastlegeavtaler, avtalte årsverk fra leger i ulike deler av allmennlegetjenesten. 2010 og 2017. Vekst 2010-2017 i prosent
  2010 2017 Prosent endring 2010-2017
Listelengde per fastlege 1 178 1 106 -6,1
Antall fastlegeavtaler 4 129 4 760 15,3
Antall avtalte årsverk allmennlegetjenesten 4 746 5 823 22,7
Antall avtalte årsverk diagnose behandling 3 898 4 647 19,2
Antall avtalte årsverk annet, forebygging, institusjoner 848 1 176 38,7
Vektet antall takster for legekontakter i fastlegetjenesten (i 1000) 23 165 28 352 22,4

Faktaside

Kontakt