Antall takster for ulike typer kontakt med fastlege. Konsultasjoner og legebesøk med og uten takster for tillegg. Vektet og ikke vektet sum i 2010 og 2017. Vekst 2010-2017 i prosent

Tilbake til artikkelen

Antall takster for ulike typer kontakt med fastlege. Konsultasjoner og legebesøk med og uten takster for tillegg. Vektet og ikke vektet sum i 2010 og 2017. Vekst 2010-2017 i prosent
Gruppe Antall takster i tusen 2010 Antall takster i tusen 2017 Prosent vekst Vektet antall takster i tusen 2010 Vektet antall takster i tusen 2017 Prosent vekst
Enkle kontakter 10 563 14 890 41,0 4 687 6 273 33,8
Konsultasjoner 12 782 14 416 12,8      
Konsultasjoner inkludert tilleggstakster       18 019 21 595 19,8
Legebesøk 88 89 1,8      
Legebesøk inkludert tilleggstakster       459 484 5,4
Sum 23 432 29 396 25,4 23 165 28 352 22,4

Faktaside

Kontakt