Antall enkle kontakter mellom fastleger og pasienter eller med annet helsepersonell (i tusen). Ikke vektet og vektet i 2010 og 2017. Økning 2010-2017 i prosent

Tilbake til artikkelen

Antall enkle kontakter mellom fastleger og pasienter eller med annet helsepersonell (i tusen). Ikke vektet og vektet i 2010 og 2017. Økning 2010-2017 i prosent1
Kontaktform Antall takster i tusen 2 010 Antall takster i tusen 2017 Vektet antall takster i tusen 2010 Vektet antall takster i tusen 2017
1Se tekstboks for forklaring av vekting.
Enkel kontakt legekontoret 2 142 2 261 960 1 013
Kontakt på telefon eller brev 3 666 4 832 1 500 1 977
Elektronisk kontakt   465   190
Hemoglobinprøve 56 30 22 12
Kontakt med annet helsepersonell eller tjeneste 1 140 1 667 703 1 028
  3 558 614 1 502 259
Elektronisk resept   5 022   1 794
Antall takster totalt 10 563 14 890 4 687 6 273
Prosent vekst 2010-2017   41,0   33,8

Faktaside

Kontakt