Oversikt over takster ved konsultasjoner og enkle kontakter med fastlege

Tilbake til artikkelen

Oversikt over takster ved konsultasjoner og enkle kontakter med fastlege1
Takstkode Forklaring Honorar i kroner
1Dagtakst er brukt både for dag- og kveldstakst ved vektingen av legekontaktene.
Konsultasjoner    
Hovedtakst ved konsultasjonen    
2ad, 2ak Konsultasjon hos allmennlege (2ad=dag, 2ak=kveld)1 154
2ae E-konsultasjon hos fastlege 154
2ed Gruppebehandling, takst per pasient 212
Tilleggstakster Tillegg for:  
2bd Pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen 114
2cd, 2ck For ekstra tidsforbruk (2cd=dag, 2ck=kveld)1 187
2ee Ekstra tidsbruk per pasient ved gruppebehandling 50
2gd Fornyet vurdering inkl. skriftlig rapport 175
2hd For pasient som er tilmeldt annen fastlege 25
2kd Skriving av opplysninger til nasjonal kjernejournal 70
2ld Systematisk legemiddelgjennomgang 165
2nk Utrykning til kontoret kl. 23 - kl. 08 (ikke legevakt) 370
Enkle kontakter    
1ad, 1ak Personlig frammøte eller bud (1ad=dag, 1ak=kveld) 69
1bd, 1bk Brev eller telefon (1bd=dag, 1bk=kveld) 63
1be Forespørsel ved elektronisk kommunikasjon 63
1e Taking og undersøkelse av hemoglobin 61
1f Telefon/skriftlig kommunikasjon med annen helsetjeneste 95
1h Utfylling sykemeldingsblankett (utenom konsultasjon) 65
1i Skriving av elektronisk resept 55
Utelatt fra beregningen    
2dd, 2dk, 2cdd Tillegg for allmennlege med godkjent videre/etterutdanning  
2p Tillegg for allmennleger med doktorgrad som driver forskning  
2fk, 1g Takst gjelder bare ved legevakt  

Faktaside

Kontakt