Antall konsultasjoner hos fastlegene (antall hovedtakster i tusen). Antall tilleggstakster og samlet antall takster ved konsultasjoner. Ikke vektet og vektet i 2010 og 2017. Økning 2010-2017 i prosent

Tilbake til artikkelen

Antall konsultasjoner hos fastlegene (antall hovedtakster i tusen). Antall tilleggstakster og samlet antall takster ved konsultasjoner. Ikke vektet og vektet i 2010 og 2017. Økning 2010-2017 i prosent1
Type takst/kontaktform Antall takster i tusen 2010 Antall takster i tusen 2017 Vektet antall takster i tusen 20101 Vektet antall takster i tusen 20171
1Se tekstboks 1 for forklaring av vekting og tabell 2 for hvilke takster som er regnet med.
Hovedtakst        
Ordinære konsultasjoner 12 771 14 322 12 771 14 322
Elektroniske konsultasjoner   92   92
Gruppekonsultasjoner 10 1 14 2
Antall konsultasjoner (hovedtakster) 12 782 14 416 12 785 14 417
Prosent vekst 2010-2017   12.8   12.8
Tilleggstakst        
Tillegg for varighet 4 272 5 668 5 186 6 882
Andre tillegg 229 357 46 297
Antall takster totalt 17 283 20 441 18 019 21 595
Prosent vekst 2010-2017   18.3   19.8

Faktaside

Kontakt