Notater 2010/04

Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2009

Statlige myndigheter har kontinuerlig behov for kunnskap om situasjonen i sykehussektoren, både når det gjelder økonomi, aktivitet og kvalitet. Hensikten med datainnsamlingen er å fremskaffe god styringsinformasjon for sentrale helsemyndigheter, de enkelte helseforetak og regionale helseforetak. I tillegg vil dette gi grunnlag for informasjon til allmennheten om status og utvikling på dette sentrale samfunnsområdet. Dataene vil bli publisert og brukt til analyser av ressurser og aktivitet i sykehussektoren av Statistisk sentralbyrå og til produksjon av offisiell statistikk.   

Om publikasjonen

Tittel

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2009. Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk

Ansvarlig

Bjørn Theodor Halle

Serie og -nummer

Notater 2010/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7774-0

ISBN (trykt)

978-82-537-7773-3

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt