Notater 2012/16

Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk : oversikt over skjema for regnskapsrapportering : oversikt over rapporteringsenheter

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2011

Håndboken brukes som hjelpemiddel for rapportering av økonomidata fra helseforetakene til Statistisk sentralbyrå. Den inneholder veiledning til innrapportering av resultatregnskap, balanseregnskap, kontantstrømsoppstilling og tilleggsopplysninger. Man kan blant annet finne veiledning om:

  • Rapporteringsenheter og -institusjoner
  • Funksjons- og artskontoplan
  • Spesifikasjon av regnskapsfiler
  • Spesifikasjon av rapporteringsskjema

Hovedformålet med håndboken er å sikre kvaliteten i økonomidata og å gjøre rapporteringen mest mulig effektiv. Den er ment som et oppslagsverk både for helseforetak og private helseinstitusjoner.

Om publikasjonen

Tittel

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2011. Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk : oversikt over skjema for regnskapsrapportering : oversikt over rapporteringsenheter

Ansvarlig

Emshaw Degife Gurmu

Serie og -nummer

Notater 2012/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8320-8 (feil)

ISBN (trykt)

978-82-537-8319-2

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt