Notater 2009/04

Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk, oversikt over skjema for regnskapsrapportering, oversikt over rapporteringsenheter

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2008

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2008. Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk, oversikt over skjema for regnskapsrapportering, oversikt over rapporteringsenheter

Ansvarlig

Bjørn Theodor Halle

Serie og -nummer

Notater 2009/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

62

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt