Notater 2008/02

Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk, oversikt over skjema for regnskapsrapportering, oversikt over rapporteringsenheter

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2007

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2007. Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk, oversikt over skjema for regnskapsrapportering, oversikt over rapporteringsenheter

Ansvarlig

Bjørn Theodor Halle

Serie og -nummer

Notater 2008/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

63

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt