Notater 2007/09

Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk, oversikt skjema for regnskapsrapportering, oversikt over rapporteringsenheter

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2006

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2006. Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk, oversikt skjema for regnskapsrapportering, oversikt over rapporteringsenheter

Ansvarlig

Berit Emberland

Serie og -nummer

Notater 2007/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

62

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt