Notater 2006/04

Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2005

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2005. Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk

Ansvarlig

Siri W. Bogen

Serie og -nummer

Notater 2006/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

58

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt