Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus. 2019 og 2020

Tilbake til artikkelen

Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus. 2019 og 20201
  2019 2020 Prosentvis endring 2019 - 2020
1En pasient kan ha hatt flere hoveddiagnoser og/eller behandling på ulike omsorgsnivåer. Derfor vil summen av antall pasienter totalt være mindre enn summen av pasientene på de ulike omsorgsnivåene.
Pasienter på somatiske sykehus totalt 1 987 263 1 921 231 -3
Pasienter med døgnopphold 525 368 490 112 -7
Pasienter med dagbehandling 274 290 253 527 -8
Pasienter på poliklinikk 1 830 387 1 771 711 -3
Antall døgnopphold (utskrivninger) 798 390 733 492 -8
Antall liggedager 3 356 250 2 972 252 -11
Antall dagbehandlinger 342 432 309 793 -10
Antall polikliniske konsultasjoner 6 356 168 6 114 866 -4

Faktaside

Kontakt