Utvalde innslagspunkt, mottakar-del i befolkninga og utbetalte beløp. Personar over 21 år. Prosent. 2014

Tilbake til artikkelen

Utvalde innslagspunkt, mottakar-del i befolkninga og utbetalte beløp. Personar over 21 år. Prosent. 2014
  Mottakardel i befolkninga Utbetalte beløp (mrd. kr)
Alle innslagspunkt 9,4 1,4
Infeksjonsførebyggande tannbehandling der infeksjonsspreiing frå munnhola kan føre til ein alvorleg og livstruande risiko for pasienten 0,3 0,1
Sjukdomar og unormaliteter i munn og kjeve, som for eksempel behandling av dysfunksjon i kjeveledd og tyggemuskulatur 2,9 0,2
Tannkjøtsjukdom 4,0 0,5
Slitasje- og syreskader 0,8 0,2
Munntørrheit som følgje av sjukdom og medisinbruk 0,5 0,1

Kontakt