7 millioner behandlinger på norske sykehus

Publisert:

I 2016 mottok litt under 2 millioner pasienter i overkant av 7 millioner behandlinger på norske sykehus, viser nye tall fra statistikken Pasienter på sykehus. Poliklinisk konsultasjon er den hyppigst brukte behandlingsformen.

Den største gruppen pasienter som mottar poliklinisk behandling, har kreftdiagnoser. For døgnopphold er den vanligste bakgrunnen hjerteproblemer, mens dagbehandling ivaretar flest pasienter med muskel- og skjelettplager.

Figur 1. Antall behandlinger på norske sykehus. Døgnopphold, dagbehandling og poliklinisk behandling. 2016

Døgnopphold Dagbehandling Poliklinisk behandling
Antall behandlinger 813589 341019 5932553

Pasienter mottar flere ulike behandlingsformer

De samme pasientene møter på sykehuset flere ganger og gjerne til flere ulike typer behandlinger. Av de som fikk døgnbehandling i 2016, fikk i underkant av 70 prosent også dagbehandling eller poliklinisk behandling. Av dagbehandlingspasientene mottok litt over 60 prosent også annen behandlingsform, mens tilsvarende tall for pasienter ved poliklinikkene var kun 12 prosent.

Figur 2. Andel planlagte behandlinger på norske sykehus. Døgnopphold, dagbehandling og poliklinisk behandling. 2016

Døgnopphold Dagbehandling Poliklinisk behandling
Andel planlagte behandlinger 33 80 91

Planlagt behandling mer vanlig enn øyeblikkelig hjelp

Behandlinger ved norske sykehus utføres enten planlagt eller som øyeblikkelig hjelp. Planlagte behandlinger er klart vanligst (om lag 80 prosent), men forholdet varierer mellom døgnbehandling, dagbehandling og poliklinisk behandling. For kreftdiagnoser er hele 97 prosent av behandlingene planlagt, mens bildet er et annet for skader, forgiftninger o.l. hvor kun 32 prosent av behandlingene er planlagte.

Faktaside

Kontakt