Undervekt og overvekt/fedme, jenter og gutter født 1994, etter sentralitet. 2011. Prosent

Tilbake til artikkelen

Undervekt og overvekt/fedme, jenter og gutter født 1994, etter sentralitet. 2011. Prosent1
  Overvekt/fedme Undervekt
1For definisjon av sentralitet, se http://www4.ssb.no/stabas/ItemsFrames.asp?ID=5285601 & Language=nb
Totalt 10,6 9,1
Minst sentrale kommuner 14,6 7,1
Mindre sentrale kommuner 13,0 6,5
Noe sentrale kommuner 11,6 8,8
Sentrale kommuner 9,4 9,8

Kontakt