Tabell

Undervekt og overvekt/fedme, jenter og gutter født 1994, etter sentralitet. 2011. Prosent1
 Overvekt/fedmeUndervekt
1For definisjon av sentralitet, se http://www4.ssb.no/stabas/ItemsFrames.asp?ID=5285601 & Language=nb
Totalt10,69,1
Minst sentrale kommuner14,67,1
Mindre sentrale kommuner13,06,5
Noe sentrale kommuner11,68,8
Sentrale kommuner9,49,8