118777
118777
forskning
2010-01-21T08:00:00.000Z
no

Identifikasjonsresultater for modellen med blandede proporsjonale hasarder når varighetsdata er intervallsensurerte

Publisert:

I et nytt Discussion Paper presenterer Christian Brinch identifikasjonsresultater for modellen med blandede proporsjonale hasarder når varighetsdata er intervallsensurerte. Tidligere positive resultater om identifikasjon under intervallsensurering krever både parametriske spesifikasjon av hvordan kovariater inngår i hasardfunksjonene og forutsetninger om ubegrenset bærer for kovariatene. Nye resultater som presenteres her viser hvordan man kan løse opp disse forutsetningene.

Norsk sammendrag av Discussion Paper 600. Non-parametric identication of the mixed proportional hazards model with interval-censored durations :

Dette notatet presenterer identifikasjonsresultater for modellen med blandede proporsjonale hasarder når varighetsdata er intervallsensurerte. Tidligere positive resultater om identifikasjon under intervallsensurering krever både parametriske spesifikasjon av hvordan kovariater inngår i hasardfunksjonene og forutsetninger om ubegrenset bærer for kovariatene. Nye resultater som presenteres her viser hvordan man kan løse opp disse forutsetningene. Modellen er ikke-parametrisk identifisert med intervallsensurerte data så lenge kovariatene har bærer som er en åpen mengde og hasardfunksjonen er en ikke-konstant kontinuerlig funksjon av kovariatene.

 

Download publication in fulltext:

  • dp600.pdf Publication in Adobe Acrobat format

Kontakt